Vintage design verlichting

Galleryshop Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities
1.1 Onder Galleryshop wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de handelsonderneming ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder KVK-nummer 51664526.
1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de website, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via Galleryshop een bestelling plaatst.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de website van Galleryshop of door correspondentie in de vorm van email. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 
1.4 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.5 Galleryshop behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden indien nodig periodiek te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2: Artikelen
2.1 Galleryshop verkoopt uitsluitend gebruikte vintage design artikelen uit de jaren 50 tot heden. Dit betekent dat onze artikelen dus altijd gebruikssporen hebben en niet nieuw zijn tenzij anders vermeld bij het artikel.
2.2 Galleryshop verkoopt alleen originele vintage design producten en geen nagemaakte
producten.
2.3 Het kan voorkomen dat de kleur van een artikel door middel van digitale fotografie iets afwijkt van de originele kleur van het artikel.

Artikel 3: Prijzen & Betalingen
3.1 De op de website vermelde prijzen van de artikelen zijn in Euro's, exclusief verzend- of bezorgkosten. Verzend- of bezorgkosten worden apart vermeld en verschillen per land of regio.
3.2 Galleryshop behoudt zich het recht voor indien nodig prijzen aan te passen.
3.3 Speciale aanbiedingen op aangegeven artikelen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website.
3.4 Betalingen voor online producten inclusief verzendkosten dienen vooraf volledig voldaan te worden alvorens Galleryshop de producten naar de klant verstuurd. 
3.5 De betalingsmogelijkheden die Galleryshop haar klanten biedt zijn Paypal, iDeal of per bankoverschrijving.
3.6 Een artikel kan maximaal 5 werkdagen worden gereserveerd als de klant voor de in artikel 3.5 genoemde bankoverschrijving kiest. Na deze 5 werkdagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen.
3.7 Galleryshop behoudt zich het recht voor verkeerde verkoopprijzen of verzendkosten aan te passen die ontstaan zijn door onopzettelijke typefouten.

Artikel 4: B.T.W. & Invoerrechten
4.1 90% van de aangeboden artikelen zijn margeartikelen (dus geen BTW-artikelen) en vallen onder de margeregeling. Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op de factuur. BTW is dus niet aftrekbaar. Als de klant wilt weten of een artikel een marge of BTW-artikel is dan kan de klant dat per email aanvragen.
4.2 Alle invoerrechten en of lokale belastingen voor verstuurde producten naar landen buiten Nederland zijn voor de rekening van de klant.

Artikel 5: Bestellingen
5.1 Bestellingen kunnen gedaan worden via de website of door correspondentie in de vorm van email.
5.2 Een bestelling bij Galleryshop is pas volledig wanneer de klant het orderbedrag inclusief verzendkosten of bezorgkosten heeft voldaan en de gegevens heeft verstrekt waardoor het artikel kan worden verstuurd of bezorgd.
5.3 Galleryshop behoudt het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te annuleren en de eventuele al voldane totaalsom terug te storten op het bankrekeningnummer van de klant.

Artikel 6: Verzending
6.1 Na bestelling van een online artikel streeft Galleryshop ernaar om het bestelde product binnen 3 werkdagen naar uw opgegeven adres toe te sturen of een afspraak te maken voor bezorging.
6.2 Alle artikelen worden professioneel verpakt en verzekerd opgestuurd met PostNL.
6.3 Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan, dan wel de zending zoekraken dan is Galleryshop hiervoor niet aansprakelijk. 
6.4 In geval van het zoals in artikel 6.3 beschrevenen zal Galleryshop bij PostNL een onderzoek aanvragen dan wel een claim indienen aangezien verzendingen verzekerd verstuurd worden.
6.5 Kosten voor het verzenden of bezorgen naar de klant en of het terugsturen van artikelen, zijn voor rekening van de klant.
6.6 Mits anders overeengekomen met Galleryshop, worden de verzendkosten of bezorgkosten los van het bestelde artikel in rekening gebracht en worden bij retourzendingen niet terug betaald.
6.7 Indien de klant in gebreke blijft de verzonden artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor de klant. 
6.8 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.
6.9 Wanneer de bestelling is verzonden ontvangt de klant een email met daarin een traceercode om de zending te kunnen volgen.

Artikel 7: Retourneren
7.1 Na ontvangst van de door de klant bestelde artikelen heeft de klant het recht om de bestelde artikelen zonder opgaaf van reden binnen 10 werkdagen retour te zenden. Dit is alleen mogelijk wanneer de klant vooraf het retour artikel aanmeld door een e-mail te sturen.
7.2 Het artikel dient geretourneerd te worden in de originele verpakking en in exact dezelfde conditie/staat als bij de verkoop.
7.3 Retourzendingen zijn voor eigen risico van de klant. Dit betekent dat Galleryshop niet aansprakelijk is voor beschadigingen of zoekraken van retour gezonden artikelen. 
Klanten dienen het product daarom altijd verzekerd terug te sturen en de traceercode goed te bewaren. 
7.4 Na ontvangst van de op de juiste wijze en zoals in artikel 7.2 vermelde geretourneerde artikelen zal het orderbedrag (exclusief verzendkosten) zo spoedig mogelijk teruggestort worden op het bankrekeningnummer van de klant, uiterlijk binnen 14 dagen.
7.5 Galleryshop behoudt zich het recht om het orderbedrag niet of slechts een gedeelte van het orderbedrag te vergoeden indien vastgesteld is dat de producten door de klant of derden zijn beschadigd.
7.6 Alle verzendkosten en retourzendingen zijn voor rekening van de klant.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 De lampen en elektrische artikelen van Galleryshop verkeren in originele en meestal gebruikte staat en hebben vaak ook de originele bedrading die niet altijd aan de huidige regels voldoet. Hoewel lampen en andere elektrische artikelen altijd worden nagekeken op correcte functionaliteit raadt Galleryshop aan voor gebruik een erkend elektricien te raadplegen. 
8.2 Galleryshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door gebruik van artikelen.
8.3 Galleryshop verkoopt verlichting mits anders vermeld exclusief gloeilamp.
8.4 Galleryshop is niet aansprakelijk voor schade of het zoekraken van een verzending of een eventuele retourzending.

Artikel 9: Garantie
9.1 Gezien het feit dat Galleryshop gebruikte artikelen verkoopt geeft Galleryshop geen garantie op artikelen.

Artikel 10: Privacy
10.1 Galleryshop waardeert het vertrouwen die de klant in ons stelt, daarom zal Galleryshop alle verstrekte persoonsgegevens alleen gebruiken voor afhandeling van de bestelling. Persoonsgegevens van de klant zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 11: Toepasselijk recht
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.